Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36
Từ ngày 09 đến ngày 14  tháng 05 năm 2016

Ngày
Sáng
Chiều
Người trực
Hai
09/5
Chào cờ đầu tuần
Lên lớp
Lên lớp
T. Đà
Ba
10/05
Lên lớp

Lên lớp
- Khảo sát TDTT lần 3 tại Nam Đào
C. Nhài
11/05
Lên lớp

- Ôn tập cuối năm
T. Đà
Năm
12/05
Lên lớp

Lên lớp

T. Đà
Sáu
13/05
Lên lớp
Kiểm tra cuối năm khối 1, 2, 3
Lên lớp
Kiểm tra cuối năm khối 4, 5
C. Nhài
Bảy
14/05C. nhật
15/05                  


Điều chỉnh, bổ sung :    

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35
Từ ngày 02 đến ngày 07 tháng 05 năm 2016

Ngày
Sáng
Chiều
Người trực
Hai
02/5
Nghỉ bù chiến thắng 30/4
T. Đà
Ba
03/05
Nghỉ bù Quốc tế lao động 01/5
C. Nhài
04/05
Lên lớp

- Ôn tập cuối năm
T. Đà
Năm
05/05
Lên lớp

Lên lớp

T. Đà
Sáu
06/05
Lên lớp

Lên lớp

C. Nhài
Bảy
07/05C. nhật
08/05                  


Điều chỉnh, bổ sung :    

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34
Từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 04 năm 2016

Ngày
Sáng
Chiều
Người trực
Hai
25/4
Chào cờ - Kí duyệt giáo án tuần 34
Lên lớp
Lên lớp

T. Đà
Ba
26/05
Lên lớp

Lên lớp

C. Nhài
27/04
Lên lớp

- Ôn tập kiểm tra cuối năm
T. Đà
Năm
28/04
Lên lớp

Lên lớp

T. Đà
Sáu
29/04
Lên lớp

Lên lớp

C. Nhài
Bảy
30/04


C. Nhài
C. nhật
01/05                  

Điều chỉnh, bổ sung :    


Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33
Từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 04 năm 2016

Ngày
Sáng
Chiều
Người trực
Hai
18/4
Nghỉ bù giỗ Tổ Hùng Vương
T. Đà
Ba
19/04
Lên lớp

Lên lớp
Đ/c Đà họp CTHĐKS tại PGD
C. Nhài
20/04
Khảo sát năng lực HS lớp 5 đề của Sở GD
Chấm bài khảo sát năng lực lớp 5
Tổng hợp kết quả
C. Nhài
Năm
21/04
Lên lớp

Lên lớp

T. Đà
Sáu
22/04
Lên lớp
Nộp báo cáo kết quả khảo sát lớp 5
Lên lớp

C. Nhài
Bảy
23/04


T. Đà
C. nhật
24/04                  
Điều chỉnh, bổ sung :    

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32
Từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 04 năm 2016

Ngày
Sáng
Chiều
Người trực
Hai
11/4
Chào cờ - Kí duyệt giáo án tuần 32
Lên lớp
Lên lớp

T. Đà
Ba
12/04
Lên lớp

Lên lớp

C. Nhài
13/04
Lên lớp

- Sinh hoạt chuyên môn
C. Nhài
Năm
14/04
Lên lớp

Lên lớp

T. Đà
Sáu
15/04
Lên lớp

Lên lớp

C. Nhài
Bảy
16/04
Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương
T. Đà
C. nhật
17/04                  


Điều chỉnh, bổ sung :    

Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31
Từ ngày 04 đến ngày 09 tháng 04 năm 2016

Ngày
Sáng
Chiều
Người trực
Hai
04/4
Chào cờ - Kí duyệt giáo án tuần 31
Lên lớp
Lên lớp

T. Đà
Ba
05/05
Lên lớp

Lên lớp

C. Nhài
06/04
Lên lớp

- Sinh hoạt chuyên môn
C. Nhài
Năm
07/04
Lên lớp

Lên lớp

T. Đà
Sáu
08/04
Lên lớp

Lên lớp

C. Nhài
Bảy
09/04


T. Đà
C. nhật
10/04                  

Điều chỉnh, bổ sung :    


Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30
Từ ngày 28 đến ngày 02 tháng 04 năm 2016

Ngày
Sáng
Chiều
Người trực
Hai
28/3
Chào cờ - Kí duyệt giáo án tuần 30
Lên lớp
Lên lớp

T. Đà
Ba
29/03
Lên lớp

Lên lớp

C. Nhài
30/03
Lên lớp

- Sinh hoạt chuyên môn
C. Nhài
Năm
31/03
Lên lớp

Lên lớp

T. Đà
Sáu
01/04
Lên lớp

Lên lớp

T. Đà
Bảy
02/04


C. Nhài
C. nhật
03/04                  


Điều chỉnh, bổ sung :