Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36
Từ ngày 09 đến ngày 14  tháng 05 năm 2016

Ngày
Sáng
Chiều
Người trực
Hai
09/5
Chào cờ đầu tuần
Lên lớp
Lên lớp
T. Đà
Ba
10/05
Lên lớp

Lên lớp
- Khảo sát TDTT lần 3 tại Nam Đào
C. Nhài
11/05
Lên lớp

- Ôn tập cuối năm
T. Đà
Năm
12/05
Lên lớp

Lên lớp

T. Đà
Sáu
13/05
Lên lớp
Kiểm tra cuối năm khối 1, 2, 3
Lên lớp
Kiểm tra cuối năm khối 4, 5
C. Nhài
Bảy
14/05C. nhật
15/05                  


Điều chỉnh, bổ sung :    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét