Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32
Từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 04 năm 2016

Ngày
Sáng
Chiều
Người trực
Hai
11/4
Chào cờ - Kí duyệt giáo án tuần 32
Lên lớp
Lên lớp

T. Đà
Ba
12/04
Lên lớp

Lên lớp

C. Nhài
13/04
Lên lớp

- Sinh hoạt chuyên môn
C. Nhài
Năm
14/04
Lên lớp

Lên lớp

T. Đà
Sáu
15/04
Lên lớp

Lên lớp

C. Nhài
Bảy
16/04
Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương
T. Đà
C. nhật
17/04                  


Điều chỉnh, bổ sung :    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét