Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35
Từ ngày 02 đến ngày 07 tháng 05 năm 2016

Ngày
Sáng
Chiều
Người trực
Hai
02/5
Nghỉ bù chiến thắng 30/4
T. Đà
Ba
03/05
Nghỉ bù Quốc tế lao động 01/5
C. Nhài
04/05
Lên lớp

- Ôn tập cuối năm
T. Đà
Năm
05/05
Lên lớp

Lên lớp

T. Đà
Sáu
06/05
Lên lớp

Lên lớp

C. Nhài
Bảy
07/05C. nhật
08/05                  


Điều chỉnh, bổ sung :    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét