Thứ Ba, 26 tháng 4, 2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34
Từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 04 năm 2016

Ngày
Sáng
Chiều
Người trực
Hai
25/4
Chào cờ - Kí duyệt giáo án tuần 34
Lên lớp
Lên lớp

T. Đà
Ba
26/05
Lên lớp

Lên lớp

C. Nhài
27/04
Lên lớp

- Ôn tập kiểm tra cuối năm
T. Đà
Năm
28/04
Lên lớp

Lên lớp

T. Đà
Sáu
29/04
Lên lớp

Lên lớp

C. Nhài
Bảy
30/04


C. Nhài
C. nhật
01/05                  

Điều chỉnh, bổ sung :    


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét