Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31
Từ ngày 04 đến ngày 09 tháng 04 năm 2016

Ngày
Sáng
Chiều
Người trực
Hai
04/4
Chào cờ - Kí duyệt giáo án tuần 31
Lên lớp
Lên lớp

T. Đà
Ba
05/05
Lên lớp

Lên lớp

C. Nhài
06/04
Lên lớp

- Sinh hoạt chuyên môn
C. Nhài
Năm
07/04
Lên lớp

Lên lớp

T. Đà
Sáu
08/04
Lên lớp

Lên lớp

C. Nhài
Bảy
09/04


T. Đà
C. nhật
10/04                  

Điều chỉnh, bổ sung :    


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét