Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33
Từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 04 năm 2016

Ngày
Sáng
Chiều
Người trực
Hai
18/4
Nghỉ bù giỗ Tổ Hùng Vương
T. Đà
Ba
19/04
Lên lớp

Lên lớp
Đ/c Đà họp CTHĐKS tại PGD
C. Nhài
20/04
Khảo sát năng lực HS lớp 5 đề của Sở GD
Chấm bài khảo sát năng lực lớp 5
Tổng hợp kết quả
C. Nhài
Năm
21/04
Lên lớp

Lên lớp

T. Đà
Sáu
22/04
Lên lớp
Nộp báo cáo kết quả khảo sát lớp 5
Lên lớp

C. Nhài
Bảy
23/04


T. Đà
C. nhật
24/04                  
Điều chỉnh, bổ sung :    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét